Startsida

Arbetsmarknadsinsatser

Senast uppdaterad: 2023-08-14

Sigtuna kommun upprättar ett valfrihetssystem avseende arbetsmarknadsinsatser. Utförarens uppgift är att hjälpa deltagaren att hitta arbete. Det görs genom att utföraren jobbcoachar, matchar och kopplar ihop deltagare med arbetsgivare som ska leda till en anställning. Ansöknan att ingå i valfrihetssystemet kan lämnas löpande så länge förfrågningsunderlaget är annonserat på www.valfrihetswebben.se och www.e-avrop.se. Handläggning av ansökningar sker löpande. Bindande avtal föreligger först då båda parter undertecknat avtalet.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sigtuna kommun
Kommun
Sigtuna kommun
Verksamhetsområde
  • Jobbsökningstjänster
Startdatum
2023-08-14
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UH-2020-98

Kontaktperson