Startsida

Valfrihetssystem inom hemtjänst

Senast uppdaterad: 2023-12-04

I Skövde kommun tillämpas sedan 1 januari 2011 valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att den enskilde kan välja mellan att få sin hemtjänst utförd av kommunen eller av en privat utförare som kommunen godkänt. Så länge som valfrihetssystem tillämpas i kommunen kommer ett förfrågningsunderlag ligga på webbsidan för valfrihetssystem för att möjliggöra för intresserade utförare att lämna in ansökan om att få delta. Utförare som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget godkänns och avtal upprättas mellan kommunen och utföraren. Utförare av hemtjänst kan välja att antingen enbart utföra servicetjänster eller utföra servicetjänster, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag av kommunens legitimerade personal. Utförare kan också välja vilka geografiska områden man vill vara verksam i, samt ange kapacitetstak i timmar per månad. För den enskilde som beviljats insatser hemtjänstinsatser och som inte själv vill välja utförare sker fördelning enligt ett turordningssystem. Utföraren kan välja om den önskar på turordningslistan och utgöra ett s.k. ickevalsalternativ.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Skövde kommun
Kommun
Skövde kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2011-01-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KS2015.0098

Kontaktpersoner