Startsida

Familjerådgivning

Senast uppdaterad: 2024-03-19

Målgrupp för familjerådgivning är familjer och par som söker hjälp för att bearbeta samlevnadskonflikter. Med familjerådgivning avses verksamhet som består i samtal. Familjerådgivning är en öppen verksamhet som inte kräver något biståndsbeslut. Syftet med LOV-upphandlingen är att kommunens medborgare ska ges möjlighet till ökad valfrihet gällande stöd i form av familjerådgivning samt att korta väntetiderna.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Skurups kommun
Kommun
Skurups kommun
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2024-12-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2023.619

Kontaktperson