Startsida

Utförare icke-valsalternativ inom LSS

Senast uppdaterad: 2023-07-06

Skurups kommun söker utförare inom LSS att utgöra kommunens utförare för de brukare som inte själva gjort val av utförare (icke-val). Utförare som antas kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i löpande ordning utifrån turordning och tillgänglighet på uppdrag. För att söka om att bli leverantör, följ nedan länk till upphandlingsdokumenten i Tendsign. Ansökan lämnas elektroniskt i Tendsign.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Skurups kommun
Kommun
Skurups kommun
Verksamhetsområde
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2023-07-06
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KS 2021.162

Kontaktpersoner