Startsida

Avlösarservice

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar vårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Föräldrar till barn med funktionshinder behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort. Avlösning syftar även till att underlätta föräldrars deltagande i utbildning och medverkan i behandling, utan att barnet följer med. Avlösarservice i hemmet skall kunna utföras hela dygnet och under årets samtliga dagar. Tidpunkten för utförandet kommer den enskilde överens om med utföraren, om inte annat anges i beslut.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00028

Kontaktperson