Startsida

Bostad med särskild service för vuxna

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra insatsen bostad med särskild service för vuxna i enlighet med uppdraget. Insatsen bostad med särskild service beviljas enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt LSS
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00032

Kontaktperson