Startsida

Daglig verksamhet

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder och som ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS 1 § och beviljats insatsen daglig verksamhet ( 9 § 10 LSS). Insatsen gäller tidigast från avslutad skolgång. Den dagliga verksamheten ska erbjuda brukaren stimulans, personlig utveckling, meningsfullhet och social samvaro efter dennes förmåga och önskemål. Den dagliga verksamheten kan innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som produktionsinriktade uppgifter. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla brukarens möjligheter till förvärvsarbete på kortare eller längre sikt. Utföraren ska erbjuda individuellt utformad verksamhet i enlighet med LSS:s intentioner. Den dagliga verksamheten ska ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt och vara arbetsinriktad i den omfattning det är möjligt.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00034

Kontaktperson