Startsida

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionshinder. Tillsynen ges före och efter skolan slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som till exempel sommarlov. Insatsen korttidstillsyn ska ge samma verksamhet som ett fritidshem för elever under 13 år.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00030

Kontaktperson