Startsida

Korttidsvistelse

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av korttidshem eller korttidsfamilj, erbjuds barn, unga och vuxna under kortare eller längre tid. Korttidsvistelsen ska möjliggöra för anhöriga att kunna få avlösning och utrymme för avkoppling. För person med funktionsvariation ska korttidsvistelsen tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen ska också kunna ses som ett led i att underlätta frigörelseprocessen mellan barn och unga och förälder. Barnet eller den unge ska få relevant och anpassad information samt ges möjlighet att framföra sina åsikter under planeringen och genomförandet av insatsen. Barnets eller den unges åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad. I utförarens dokumentation ska det framgå på vilket sätt hänsyn tagits till barnets eller den unges bästa i planeringen och genomförandet samt vilken information som lämnats, hur barnet eller den unge har fått möjlighet att framföra sina åsikter och vilken kommunikationsmetod som använts. Det ska även framgå vilka åsikter barnet/den unge och dess föräldrar eller företrädare lämnat.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Inget angivet
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00031

Kontaktperson