Startsida

Ledsagarservice för personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS har syfte att underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet för att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00029

Kontaktperson