Startsida

LOV särskilt boende för äldre, enstaka platser

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre med varierande och ofta omfattande behov av personlig omvårdnad och hälso- och sjukvård. I tjänsten ingår också hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabilitering, utförd av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. I tjänsten ingår omvårdnad, service och vid behov ledsagare till bl.a. läkare, tandläkare, frisör, logoped och vid inköp. Utföraren ska dygnet runt skyndsamt besvara och åtgärda inkommande larm från de boende. Omsorgstagaren ska garanteras närhet till personal dygnet runt. Godkännande sker enbart av särskilda boenden inom Sollentuna kommun. Ansökan lämnas via upphandlingsverktyget Kommers.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2024-02-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON-2024/00026

Kontaktperson