Startsida

Familjerådgivning

Senast uppdaterad: 2023-07-07

Syftet med upphandlingen är att utifrån Socialtjänstlagens krav och Solna stads mål och riktlinjer kunna tillgodose olika behov och önskemål hos medborgarna och erbjuda en verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Solna stads socialnämnd är huvudman för verksamheten och Solna stad är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Solna stad
Kommun
Solna stad
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2023-07-07
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN/2020:104

Kontaktperson