Startsida

Valfrihetssystem för boendestöd

Senast uppdaterad: 2024-03-05

Boendestöd beviljas till personer med funktionsnedsättningar som individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Inom ramen för biståndsbeslutet ska stödet anpassas flexibelt efter kundens funktionsnedsättning och hälsotillstånd. Syftet med boendestöd är att öka kundens funktionsförmåga och att bidra till ökad självständighet. I boendestöd ingår hjälp med att skapa struktur och rutiner i vardagen genom att: · erbjuda lämpliga strategier som kan kompensera för de kognitiva svårigheter kunden har, · bryta social isolering, · få stöd till att komma igång med aktiviteter eller sysselsättning , · få stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Solna stad
Kommun
Solna stad
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2024-03-05
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ON/2020:83

Kontaktperson