Startsida

Valfrihetssystem för korttidssvistelse enligt LSS

Senast uppdaterad: 2024-03-05

Sedan 2021-12-01 omfattar denna upphandling enbart insatsen korttidsvistelse, daglig verksamhet finns i separat upphandling. Korttidsvistelsen skall tillgodose den funktionshindrades behov av miljöombyte och rekreation, samt ge möjlighet till personlig utveckling och erbjuda anhöriga avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem eller på något annat sätt t ex läger- eller kolonivistelse. Förutom boende och kost skall även ingå stöd och fritidsverksamhet. Utföraren ska uppmuntra och stödja den enskilde att delta i samhällslivet samt i kultur- och fritidsaktiviteter. Stöd avseende matlagning och/eller måltider ska utformas utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder och som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Utföraren ska erbjuda individuellt utformad verksamhet i enlighet med LSS: s intentioner. Den dagliga verksamheten skall vara arbetsinriktad om det är möjligt. De brukare, som det är lämpligt för, skall ha sin sysselsättning förlagd till arbetsplatser ute i samhället. För övriga skall den dagliga verksamheten innebära meningsfull och stimulerande sysselsättning. Den dagliga verksamhet som erbjuds skall utvecklas utifrån den enskildes personliga behov, önsk

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Solna stad
Kommun
Solna stad
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2024-03-05
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ON 2012:68

Kontaktperson