Startsida

Valfrihetssystem för korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS

Senast uppdaterad: 2024-03-05

Insatsen korttidstillsyn erbjuds före och efter skolan slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som till exempel sommarlov. Det är viktigt att ungdomar med funktionsnedsättning kan garanteras en trygg situation under dessa tider och att deras föräldrar har möjlighet att delta i arbetslivet. Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska ge meningsfull sysselsättning och främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsynen kan vara mycket varierande och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt med utrymme för individuella lösningar. Det ska finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd, god service och omvårdnad.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Solna stad
Kommun
Solna stad
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
Startdatum
2024-03-05
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ON 2013:76

Kontaktperson