Startsida

Kundval inom ordinärt boende service

Senast uppdaterad: 2022-02-25

I Staffanstorps kommun erbjuds medborgare valfrihet avseende kundval inom ordinärt boende, hemtjänst, enligt Lagen om valfrihet (LOV) sedan 2010-01-01. Som leverantör kan du, inom ramen för kundval inom ordinärt boende, ansöka om att bli godkänd som utförare av servicetjänster i kundens bostad. Det innefattar insatserna städning, inköp, tvätt/klädvård enligt socialtjänstlagen (SoL). Det går även att ansöka om att utföra både omvårdnads- och serviceinsatser (se separat annons). Staffanstorps kommun välkomnar utförare att inkomma med ansökan i denna upphandling enligt LOV. Alla sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlagen kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem. Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen. Ansökningar tas fortlöpande emot.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Staffanstorps kommun
Kommun
Staffanstorps kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2021-12-15
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2021-ON-82

Kontaktperson