Startsida

Dagverksamhet inom Stockholms stads valfrihetssystem

Senast uppdaterad: 2023-03-06

Stockholms stad har ett valfrihetssystem avseende dagverksamhet för personer som är 65 år och äldre. Det krävs ett deltagande i denna upphandling och erhållande av avtal för att kunna bli en av de privata utförare som den enskilde kan välja. Sökande kan ansöka om att bli utförare av: - Kategori A: Dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom - Kategori B: Social dagverksamhet. Dagverksamheten ska vara belägen inom det geografiska området Stockholms stad. Dagverksamhet ska vara öppen vardagar om minst sex timmar per dag. Möjlighet finns att ange ett kapacitetstak. Möjlighet finns att erbjuda tilläggstjänster. Ickevalsalternativet utgörs av närhetsprincipen. Ingen volymgaranti finns då det är den enskilde som själv väljer dagverksamhet. Välkommen att inkomma med ansökan.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Stockholms stad
Kommun
Stockholms stad
Verksamhetsområde
  • Dagverksamhet enligt SoL
Startdatum
2009-06-30
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
5.1.1-584/2020

Kontaktperson