Startsida

LOV - Familjerådgivning

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för familjerådgivning. Familjerådgivning är en verksamhet som består i samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningen ska vara en verksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. Familjerådgivningens syfte är att i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter och leda till en positiv förändring i relationen. Familjerådgivningen ska erbjudas till familjer och par som frivilligt söker hjälp för att lösa olika typer av relationsproblem. Ansökan lämnas elektroniskt i Kommers. Välkommen med din ansökan!

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Stockholms stad
Kommun
Stockholms stad
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2024-05-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SOF 2023/531

Kontaktpersoner