Startsida

Särskilda boenden inom Stockholms stads valfrihetssystem

Senast uppdaterad: 2023-12-11

Stockholms stad har ett valfrihetssystem för särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i kategorierna somatisk vård och omsorg och gruppboende för personer med demenssjukdom. Det krävs ett deltagande i denna upphandling och erhållande av avtal för att kunna bli en av de privata utförare som den enskilde kan välja. Upphandlingen genomförs enlig Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Välkommen att inkomma med ansökan!

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Stockholms stad
Kommun
Stockholms stad
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-12-11
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
5.1.1-627/2020

Kontaktperson