Startsida

Familjerådgivning

Senast uppdaterad: 2022-12-02

Denna upphandling avser familjerådgivning i Sundbybergs stad. Med familjerådgivning menas samtal för att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och i familjer med syfte att förbättra parternas relation. Ett familjerådgivningstillfälle omfattar 120 minuter, varav 90 minuters samtal/besök och 30 minuter för administrativt arbete. Invånaren väljer själv leverantör från upphandlade familjerådgivare och kan när som helst byta leverantör utan att ange orsak. Staden har för avsikt att teckna kontrakt med samtliga sökande som uppfyller kriterierna. Förfrågningsunderlaget har uppdaterats 2022-12-02.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sundbybergs stad
Kommun
Sundbybergs stad
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2022-12-02
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Refnr: 2017-150

Kontaktperson