Startsida

Korttidstillsyn 9 § 7 LSS

Senast uppdaterad: 2020-12-03

Upphandlingen avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS. Social- och arbetsmarknadsnämnden i staden har till uppdrag att utreda och bevilja bistånd avseende korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i enlighet med 9 § 7 LSS. Barn/skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Insatsen ska ge den enskilde en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamheten ska vara belägen inom Stockholms län.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sundbybergs stad
Kommun
Sundbybergs stad
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2020-10-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SAN-0170/2020

Kontaktperson