Startsida

LOV Hemtjänst 2020

Senast uppdaterad: 2021-05-07

Sundbybergs stad vill härmed bjuda in utförare att ansöka om godkännande i stadens valfrihetssystemför hemtjänst i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor. Syftet med valfrihetssystemet är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande samt att öka kvalitén i hemtjänsten. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Sundbybergs stad som genom biståndsbeslut beviljats hemtjänst kan välja bland de utförare som staden tecknat avtal med eller stadens hemtjänst i egen regi. Uppdraget omfattar: - Hemtjänst i och utanför hemmet, service och omsorg enligt SoL kl. 07:00- 21:00 årets alla dagar. - Avlösning i hemmet, beviljad i enlighet med SoL. Tjänster som inte ingår i valfrihetssystemet: - Hemsjukvård. - Trygghetslarm. - Nattillsyn 21:00-07:00. - Fritidsledsagning.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sundbybergs stad
Kommun
Sundbybergs stad
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2021-05-06
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KS-0389/2020

Kontaktpersoner