Startsida

LOV Särskilt Boende för Äldre, enstaka platser 2020

Senast uppdaterad: 2021-05-06

Sundbybergs stad vill härmed bjuda in utförare att ansöka om godkännande i stadens valfrihetssystem för särskilda boenden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor. Äldrenämnden arbetar för att öka valfriheten för stadens invånare inom de områden som nämnden ansvarar för och beslut har därför tagits om att införa ett valfrihetssystem för särskilda boenden i staden. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Sundbybergs stad som genom biståndsbeslut beviljats plats på särskilt boende för äldre, har rätt att välja bland de utförare som staden tecknat avtal med eller stadens boende i egen regi. Uppdraget omfattar biståndsbedömt boende med dygnet-runt-vård för äldre med varierande och ofta omfattande behov av personlig omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Uppdraget gäller två typer av omsorgsplatser: demensboende och boende med somatisk inriktning.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Sundbybergs stad
Kommun
Sundbybergs stad
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2021-05-06
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ÄN-0177/2020

Kontaktpersoner