Startsida

Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

Senast uppdaterad: 2024-02-27

Uppdraget innebär att tillhandahålla insatsen daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. I uppdraget ingår även att tillhandahålla basal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, till och med sjuksköterskenivå. Insatsen ges till personer i arbetsför ålder med funktionsnedsättning, som inte förvärvsarbetar eller studerar och som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS. Insatsen ska erbjudas varje vardag året runt mellan klockan 08.00 – 17.00, och vid behov mellan klockan 07.00 – 18.00, med undantag för midsommar-, jul- och nyårsafton. Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, meningsfull sysselsättning i vardagen, delaktighet i samhällslivet och social samvaro. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och arbetet är inte avlönat. Verksamheten ska däremot vara arbetsinriktad för de brukare som det är lämpligt för och brukaren ska kunna ha sin sysselsättning förlagd till arbetsplatser ute i samhället. Den dagliga verksamheten ska syfta till att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Insatsen ska utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet. Insatsen omfattar omvårdnad. Insatsen ska ges som en regelbunden insats. Resor till och från verksamheten ingår inte i utförarens uppdrag.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2022-01-10
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2021/349-72

Kontaktperson