Startsida

Dagverksamhet för personer från 65 år LOV

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Uppdraget innebär att tillhandahålla insatsen dagverksamhet till den person som inom ramen för kommunens valfrihetssystem har valt leverantören. Uppdraget omfattar två inriktningar: a. Dagverksamhet med social inriktning, som riktas till en målgrupp av äldre som ofta har fysiska och/eller andra hinder som gör att de har svårt att delta i öppna icke biståndsbedömda dagverksamheter. Insatsen beviljas i syfte att bryta isolering och för att främja social gemenskap. b. Dagverksamhet med demensinriktning, som vänder sig till personer med demenssjukdom och som ges som ett stöd för att skapa trygghet, ge social samvaro, regelbundna måltider och bibehålla funktioner. Ansökan kan avse en av inriktningarna alternativt båda.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Dagverksamhet enligt SoL
Startdatum
2020-05-04
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
100/2013-74

Kontaktperson