Startsida

Familjerådgivning enligt LOV

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Leverantören ska tillhandahålla insatsen familjerådgivning enligt 5 kap. 3 § SoL till de personer/kunder över 18 år som väljer leverantören. Familjerådgivning är ett stöd i form av samtal som erbjuds gifta, sammanboende, särboende eller separerade par som söker stöd för att bearbeta olika typer av samlevnadskonflikter. Samtalen syftar till att skapa positiva förändringar i relationen. Rådgivningen ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Leverantören ska erbjuda mottagningstid under normala kontorstider alla vardagar samt minst en (1) kväll per vecka. Leverantören ansvarar för att vid samtalsbokning kontrollera att en person i paret är bosatt i Täby kommun. Uppdraget ska utföras inom det geografiska området Stockholms län.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2022-05-02
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2022/41-71

Kontaktperson