Startsida

Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL

Senast uppdaterad: 2021-08-16

Uppdraget innebär att utifrån brukarens val och kommunens beställning tillhandahålla insatsen särskilt boende enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL med följande inriktningar: 1. för äldre personer med behov av särskilt stöd 2. för äldre personer med demenssjukdom med behov av särskilt stöd Sökanden kan välja att ansöka om att bli leverantör för en av inriktningarna alternativt båda. Uppdraget innebär att tillhandahålla omsorg, service samt trygg och säker hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå dygnet runt årets alla dagar. Brukare som flyttat in i boendet ska kunna bo kvar till livets slut. Avgränsning: Region Stockholm ansvarar för läkarinsatser i särskilt boende.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2021-08-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2021/169-76

Kontaktperson