Startsida

Personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Senast uppdaterad: 2021-10-18

Tomelilla kommun ger privata utförare möjlighet att ansöka om att bli godkända leverantörer av personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ickevalsalternativet, enligt Lagen om valfrihet (LOV). Tomelilla kommun erbjuder inte utförande i egen regi.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Tomelilla kommun
Kommun
Tomelilla kommun
Verksamhetsområde
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2021-10-18
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2021/136

Kontaktperson