Startsida

Vård och omsorg Töreboda kommun

Senast uppdaterad: 2024-06-12

Beskrivning av upphandlingen: Från och med 2011-11-01 tillämpar kommunstyrelsen i Töreboda kommun Lagen om valfrihet för upphandling av kundval inom hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Töreboda kommun inbjuder därför företag att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst samt delegerad och instruerad hemsjukvård. Villkoren för att bli godkänd utförare finns beskrivna i Töreboda kommuns förfrågningsunderlag. Töreboda kommun är indelad i 7 geografiska områden. Inom var och ett av dessa 7 områden finns det möjlighet att ansöka och teckna avtal som utförare. Den upphandlade tjänsten omfattar både personlig omvårdnad och service alla dagar kl. 07.00 – 22.00.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Töreboda kommun
Kommun
Töreboda kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2024-06-12
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KF2011/0084

Kontaktpersoner