Startsida

LOV i särskilt boende inom äldrevården

Senast uppdaterad: 2024-01-08

Den 27 november 2023 beslutade kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) i särskilt boende (SÄBO). Detta innebär att medborgarna i Trelleborgs kommun (Kommunen) själv ska kunna välja särskilt boende. Trelleborgs kommun välkomnar utförare att i enlighet med detta förfrågningsunderlag inkomma med ansökan i denna upphandling enligt LOV.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Trelleborgs kommun
Kommun
Trelleborgs kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2024-01-08
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KS 2023/930

Kontaktperson