Startsida

Daglig verksamhet LSS

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Tyresö kommun genom socialförvaltningen inbjuder att ansöka om att bli godkända som utförare i kommunens valfrihetssystem för daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska utformas utifrån den enskildes förutsättningar, behov och intressen. I insatsen ingår omvårdnad. Arbetsuppgifter och personalstöd ska anpassas utifrån den enskildes förmåga. Verksamheten ska ha som syfte att bidra till den enskildes personliga utveckling och främja deltagande i samhället och ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna ett arbete på den öppna arbetsmarknaden gällande rutiner och innehåll. Utföraren ska bedriva daglig verksamhet för personer som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 10. Målgruppen är den som tillhör personkrets 1 och 2 och som enligt LSS-beslut har beviljats daglig verksamhet. Förfrågningsunderlag med information om kraven i upphandlingen finns på http://www.tyreso.se/Naringsliv_arbete/Upphandlingar/Pagaende/ Välkommen med din ansökan!

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Tyresö kommun
Kommun
Tyresö kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2013-04-18
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2013-KS 0015

Kontaktperson