Startsida

Hemtjänst, ledsagarservice avlösarservice

Senast uppdaterad: 2023-03-16

Hemtjänst - omvårdnad och service samt larmuttryckning. Insatserna ska utföras måndag till söndag kl. 07:00– 22.00 under årets samtliga dagar. Hemtjänst nattetid, larmmottagning, larminstallation och larmadministration ingår inte i uppdraget. Ledsagarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS. Ledsagarservice ska kunna utföras dag- och kvällstid under årets alla dagar. Avlösarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS. Avlösarservice ska kunna utföras dygnet runt under årets alla dagar.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Tyresö kommun
Kommun
Tyresö kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Särskilt boende enligt LSS
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-03-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2020/KSUH 0074

Kontaktperson