Startsida

LOV Boendestöd

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Boendestöd till personer som beviljats individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Boendestödet är en motivationsgrundande och pedagogiskt inriktad insats i kombination med praktiskt utformad hjälp. Boendestödet utgår från den enskildes hem men kan också omfatta stöd i vardagliga situationer utanför hemmet. Målgrupp Utföraren kan ansöka kan ansöka om att bli utförare av boendestöd till en, flera eller samtliga av följande målgrupper: 1. Personer med psykisk/neuropsykiska funktionsnedsättningar 2. Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar (omfattas av definitionen av personkrets 1 och 2 LSS) 3. Personer med samsjuklighet/missbruksproblematik Målgruppen avser vuxna personer från 18 års ålder.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Tyresö kommun
Kommun
Tyresö kommun
Verksamhetsområde
  • Boendestöd enligt SoL
Startdatum
2015-11-02
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2015- KS0327

Kontaktperson