Startsida

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Uddevalla kommun

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Uddevalla kommun genomför en upphandling inom hemtjänst enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och inbjuder härmed intresserade att ansöka om att bli leverantör i kommunens valfrihetssystem för hemtjänst. Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemtjänstinsatser för äldre personer och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning boende i ordinärt boende, enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget innebär att leverantören ska kunna utföra hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Uddevalla kommun
Kommun
Uddevalla kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2024-03-27
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN 2021/192

Kontaktperson