Startsida

Kundval inom Daglig verksamhet

Senast uppdaterad: 2022-10-03

Ett valfrihetssystem, eget val, inom Daglig verksamhet införs från och med den 01-09-2013 i Ulricehamns kommun. Valfrihetssystemet innebär en rätt för personer som beviljats insatsen Daglig verksamhet enligt LSS 1993:387, stöd och service till vissa funktionshindrade, att fritt välja utförare bland de utförare som Ulricehamns kommun godkänt. Daglig verksamhet har som syfte att bidra till den enskildes personliga utveckling och delaktighet i samhället. Ett övergripande mål med insatsen är att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Ulricehamns kommun
Kommun
Ulricehamns kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2018-06-26
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
13/27

Kontaktperson