Startsida

LOV - Hemtjänst

Senast uppdaterad: 2023-09-19

Upplands-Bro kommun gör en upphandling enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Den som ansöker om att bli godkänd som utförare kan utföra hemtjänst inom kommunen. Uppdraget gäller hemtjänst för personer som är såväl över som under 65 år. Verksamheten ska vara tillgänglig veckans alla dagar. Hemtjänst SoL avser tiden mellan kl. 07:00-22:00 veckans alla dagar. Övrig tid ingår inte i uppdraget utan utförs av kommunens nattpatrull.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Upplands-Bro kommun
Kommun
Upplands-Bro kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2023-05-04
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ÄON 21/0023

Kontaktperson