Startsida

Hemvård - service och omvårdnad i Uppsala kommun

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Uppsala kommun ger personer 17 år och äldre rätt att välja utförare när de har behov av hemtjänst eller hemsjukvård, under samlingsbegreppet hemvård. Hemvård kan bestå av servicetjänster (städning, bäddning, tvätt, matservice, inköp/ärenden, social samvaro och utevistelse) eller personlig omvårdnad inklusive hälso- och sjukvård. Utförare väljer vilka tjänster de vill bli godkända för. Servicegodkännande tillåter möjlighet att begränsa uppdrag vad gäller tid och geografiskt område. Omvårdnadsgodkännande innefattar ett godkännande för hela Uppsala kommun, uppdraget kan begränsas gällande kapacitetstak för tidsomfattning.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Uppsala kommun
Kommun
Uppsala kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2023-03-13
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ALN-2020-00465, ALN-2020-00466

Kontaktperson