Startsida

Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Vara kommun

Senast uppdaterad: 2023-12-06

Kundval hemtjänsten Kommunfullmäktige och socialnämnden i Vara kommun har beslutat om valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem ( LOV). Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omsorg. Den praktisk hjälpen kan ges t. ex. som städning, tvätt och inköp. Den personliga omsorgen kan vara t. ex. måltider, hjälp med hygien, dusch och förflyttning. Inledningsvis gäller valfrihetssystemet serviceinsatser i hemtjänsten. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vara kommun som har beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra serviceinsatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, konkurrensutsätta den kommunala egenregin och stimulera företagandet

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Vara kommun
Kommun
Vara kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2023-12-06
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Vara kommun

Kontaktpersoner