Startsida

Daglig verksamhet LSS LOV

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Valfrihet tillämpas inom daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning och som saknar förvärvsarbete. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till en personliga utveckling och att man ska känna sig delaktig i samhället.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Värmdö kommun
Kommun
Värmdö kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2018-04-25
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2017VON/0118

Kontaktperson