Startsida

Familjerådgivning

Senast uppdaterad: 2021-09-27

Värmdö kommun bjuder härmed in till att lämna anbud avseende familjerådgivning. Med familjerådgivning avses sådan verksamhet som bedrivs enligt 5 Kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Värmdö kommun
Kommun
Värmdö kommun
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2021-05-12
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2020SCN/0083

Kontaktpersoner