Startsida

Fritt val hemtjänst i Värnamo kommun

Senast uppdaterad: 2023-09-20

Värnamo kommun tillämpar Fritt val inom hemtjänsten. Det fria valet innebär att enskilda som har ett biståndsbeslut om hjälp i hemmet eller avlösning av anhörig i hemmet enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL), väljer hemtjänstutförare. Den enskilde har möjlighet att välja en utförare för sina omvårdnadsinsatser och en annan utförare för serviceinsatserna. Värnamo kommuns omsorgsnämnd ansvarar för valfrihetssystemet. Det administreras av omsorgsförvaltningen. Upphandlingen styrs av lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att alla sökande som uppfyller ställda krav kan verka som hemtjänstutförare i Värnamo kommun, efter godkännande.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Värnamo kommun
Kommun
Värnamo kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2023-09-20
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UHN.2022.44

Kontaktpersoner