Startsida

Avlösarservice och ledsagarservice i Västerås stad

Senast uppdaterad: 2024-02-16

Västerås stads valfrihetssystem ger företag möjlighet att ansöka om att bli godkänd leverantör av avlösarservice och ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Västerås stad
Kommun
Västerås stad
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt LSS
Startdatum
2024-02-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
NF 2023/00027-8.1.3

Kontaktperson