Startsida

Vårdval Rehab

Senast uppdaterad: 2023-07-31

Vårdval Rehab är Västra Götalandsregionens vårdvalssystem för rehabilitering på primärvårdsnivå. Grundtankarna med vårdvalet är att tillgodose invånarnas behov av rehabilitering genom: • Att stärka patienternas ställning • Att säkra en hög tillgänglighet och kvalitet • Att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen • Att tillgodose patienternas behov av sammanhållen vård • Att vården ska vara kunskapsbaserad. De leverantörer som tecknar avtal med Västra Götalandsregionen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i egen eller privat regi. De leverantörer som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända. Efter godkännande och tecknande av avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden får leverantören etablera sig och bedriva vård inom regionen. I uppdraget ingår arbetsterapi och fysioterapi inom regionala primärvården. Uppdraget omfattar akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i hemmet. Hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget. Rehabenheten ska samverkan med berörda vårdaktörer och FOUUI enheter. Möjlighet finns att ansöka om tilläggsuppdrag neurovårdteam.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Västra Götalandsregionen
Region
Västra Götalandsregionen
Verksamhetsområde
  • Rehabilitering
Startdatum
2023-07-31
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
RS 35-2013

Kontaktpersoner