Startsida

Vårdval Vårdcentral

Senast uppdaterad: 2023-03-28

Vårdval Vårdcentral är Västra Götalandsregionens vårdvalssystem för primärvård Grundtankarna med Vårdval Vårdcentral är att: *ge patienterna och invånarna en starkare ställning och större inflytande i vården *bredda vårdutbudet i patientens närområde *förbättra kvalitet och tillgänglighet och därmed stärka förtroendet för primärvården *ge vårdgivarna lika uppdrag, större frihet och ökat lokalt ansvar oavsett driftsform *låta vårdgivarna på ett tydligare sätt än i dag konkurrera på kvalitet *möta framtida utmaningar på ett offensivt sätt *Lika uppdrag och ersättning De leverantörer som tecknar kontrakt med Västra Götalandsregionen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De leverantörer som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden får leverantören etablera sig och bedriva vård inom regionen. I uppdraget ingår bl.a. allmänmed. verksamhet inkl. BVC, hälsofrämj. och förebyggande insatser, hjälp mot psykisk ohälsa, med. fotvård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, jourverks. utbildningsplatser och handl. samt delta i utv.arb. & FOU

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Västra Götalandsregionen
Region
Västra Götalandsregionen
Verksamhetsområde
  • Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.
Startdatum
2023-03-28
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
RSK 199-2009

Kontaktperson