Startsida

Förfrågningsunderlag LOV särbo

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Omsorgsnämnden i Växjö kommun beslutade i mars 2014 att införa ett valfrihetssystem inom särskilda boende enligt Socialtjänstlagen. Valfrihetssystemet innebär att den enskilde, som genom biståndsbeslut blir beviljad permanent särskilt boende själv får välja vilket boende han eller hon önskar flytta till. Det krävs ett deltagande i denna upphandling och erhållande av avtal för att kunna bli en av de privata utförare som den enskilde kan välja. De utförare som omsorgsnämnden träffar avtal med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med utförare i kommunal regi, entreprenader och andra privata utförare inom Växjö kommun som omsorgsnämnden tecknat eller kommer att teckna avtal med. Platser för tillfällig placering ingår inte i valfrihetssystemet. Välkommen att inkomma med ansökan avseende upphandling enligt LOV av platser i särskilda boendeformer i kategorierna vård och omsorg samt särskilt boende för personer med demenssjukdom. Valfrihetssystemet är ett politiskt beslut och kan avslutas med ett politiskt beslut. Detta förfrågningsunderlag är uppdaterat 2019-09-16 och ersätter tidigare annonserad upphandling

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Växjö kommun
Kommun
Växjö kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2024-04-12
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
U-14-68

Kontaktperson