Startsida

Kundval hemtjänst i form av serviceinsatser

Senast uppdaterad: 2022-03-08

Omsorgsnämnden i Växjö kommun beslutade 2008 att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. Valfrihetssystemet innebär att den enskilde, som genom biståndsbeslut blir beviljad hemtjänstinsatser, kan välja vilken utförare han eller hon vill ska utföra insatserna. Denna upphandling avser hemtjänst i form av serviceinsatser. Samtliga insatser i form av service som kan förekomma i ett biståndsbeslut om hemtjänst. Med serviceinsatser avses insatser som städning/fönsterputsning, tvätt och klädvård, inköp, bostadens skötsel, ärenden, tillredning av måltider och social samvaro. För samtliga insatser gäller att dessa ska utföras vardagar kl 8-18. OBS! Växjö kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign. Se 3.2 Ansökan i förfrågningsunderlaget.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Växjö kommun
Kommun
Växjö kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2022-03-07
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ON 2016-00009

Kontaktperson