Startsida

Växjölöftet Sysselsättning

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Personer som ingår i målgruppen och har beslut om sysselsättning enligt 4 kap, 1 § SoL kan välja en anordnare för sin insats. Verksamheten ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och förutsättningar. Insatsen ska planeras och utformas tillsammans med individen och anpassas till individens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Det kan innebära verksamhet som huvudsakligen är inriktad på att behålla och utveckla olika färdigheter, men också verksamhet som riktar sig mot ett framtida deltagande i arbetslivet genom lönearbete eller studier.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Växjö kommun
Kommun
Växjö kommun
Verksamhetsområde
  • Dagverksamhet enligt SoL
Startdatum
2024-01-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
NAV 2020-00215

Kontaktperson