Start

Innehåll i individuell rapport och dokumentationsplikt

En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) har en skyldighet att dokumentera viss information i samband med en upphandling. Det gäller för upphandlingar enligt både av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Reglerna är till för att skapa spårbarhet och öppenhet i upphandlingen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt   

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)  
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

Individuell rapport och dokumentationsplikt enligt LOU 

Bevarande av information och dokumentationsplikt enligt LUF