Start

Innovationsupphandling i internationell utblick

Många länder arbetar med innovationsupphandling som ett innovationspolitiskt verktyg. Inom EU pågår en hel del intressant arbete.

Innovation Procurement Platform 

På Innovation Procurement Platform finns information om olika projekt som rör innovationsupphandling inom EU. Det finns utöver nyheter och information om innovationsupphandling även tillgång till forum, projekt och kompetenscenter. 

Innovation Procurement Platform 

DG Connect och DG Grow 

DG Grow (Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs) och DG Connect (Communications Networks, Content & Technology) är de som främst har ansvar för frågor som relaterar till upphandling och innovationsupphandling inom EU-kommissionen. De finansierar, via Horisont Europa, upphandlande myndigheter som vill genomföra PPI (Public Procurement of Innovation) eller PCP (pre-commercial procurement, förkommersiell upphandling). 

DG Growth 

Finansieringsmöjligheter 

Horisont Europa 

EU-studie 

EU (DG Connect) har genomfört en jämförande studie om policyer för innovationsupphandling i de 28 EU-länderna, Norge och Schweiz. I den ranking som görs i studien hamnar Sverige på femte plats efter Finland, Österrike, Nederländerna och Belgien.  

Benchmarking of national innovation procurement policy frameworks across Europe 

EAFIP 

EAFIP (European Assistance For Innovation Procurement) är ett initiativ som finansieras av  EU-kommissionen för att stödja offentliga upphandlare att initiera innovationsupphandlingar av IKT-baserade lösningar. På hemsidan finns tillgång till praktiska verktyg, nätverksmöjligheter och information om kommande workshopar. 

EAFIP 

Innovationsbegrepp inom EU

Public Procurement of Innovation (PPI) 

PPI förekommer, enligt EU:s definition, när upphandlande myndigheter eller enheter är första kund eller när upphandlande organisationer efterfrågar nya varor eller tjänster som ännu inte är brett tillgängliga kommersiellt och kan behöva testas. Här avses med andra ord lösningar som är i princip färdigutvecklade eller endast finns i små kvantiteter på marknaden.  

Pre-Commercial Procurement (PCP) 

PCP är synonymt med det svenska begreppet förkommersiell upphandling. Det är en metod för anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster.