Start
7 tomma stolar varav 4 är vita och två är brandgula.

Ska minska sjukskrivningar med innovativt kontrakt

Publicerad 07 januari 2020
  • Trendens

Örnsköldsvik kommun hade länge arbetat för att minska sjukskrivningsnivån utan positiva resultat. När de fick möjligheten att prova upphandling som modell för att minska sjukfrånvaron, så tog de chansen.

Den här artikeln ingick i Trendens 2019.

– Vi har haft förhållandevis hög nivå på sjukskrivningar hos våra anställda och märkte att metoderna vi använde inte gav tillfredställande resultat, säger Nils  Hörnström, personaldirektör i Örnsköldsvik kommun.

Förstudie gav möjligheten att testa nytt

Kommunen bjöds in av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och forskningsinstitutet RISE att delta i en förstudie som gick ut på att testa ett så kallat socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaron.

– Förstudien var jätteviktig för vårt beslut att gå vidare. Vi fick en färdig modell baserad på forskning, säger Nils Hörnström.

"Det är en framgångsfaktor att vi delar på risken. Vi känner att vi gör det här tillsammans!"

Finansierar projektet själva och delar risken 

Tanken var från början att ha en extern finansiär men finansiären drog sig ur. Eftersom kommunen trodde starkt på idén så tog de beslutet att själva investera pengar i projektet. Kommunfullmäktige står bakom med ett treårigt investerings­beslut.

– Vi fick ett väldigt bra anbud från Previa som gjorde det lätt att sälja in idén till politikerna. Previa tar 75 procent av risken för sina insatser och de får betalt fullt ut när sjukfrånvaron sjunker. Det är en framgångsfaktor att vi delar på risken. Vi känner att vi gör det här tillsammans! säger Nils Hörnström.

Insatser i projektet:

  • hälsosupport via telefon för att stödja medarbetare som är i riskzonen för upprepad sjukskrivning 
  • beslutsstöd för ledning och HR där nyckelindikatorer används för att identifiera var risken för sjuksskrivning är hög. 

8 procent minskad korttids­frånvaro på 1 år

Redan efter projektets första tolv månader kan kommunen påvisa en sänkt korttids­frånvaro med 8 procent, jämfört med referensperioden. Det motsvarar en besparing på 2,8 miljoner utifrån projektets kalkylmodell. Kostnader för insatser landar på 3,2 miljoner, vilket var väntat.

– Vi är trygga med att skillnaden mellan investering och utfall kommer vara omvänd kommande år, säger Nils Hörnström. 

5 tips från Nils till andra organisationer

  • Titta på den här möjligheten! Det är bra att dela på risk och incitament.
  • Var inte rädd för kostnader som bra projektledning och uppföljning. En del av medlen i vårt projekt är avsatta för effektmätning, validering och statistik som utförs av SKR och RISE.
  • Lägg ner mycket tid, särskilt i början, på att förankra med leverantören. Att ha tydliga roller och förväntningar förebygger missförstånd.
  • Förankra internt så att alla är med från början.
  • Kom ihåg att man måste bygga upp ett ömsesidigt förtroende för att få resultat.

Vad är sociala utfallskontrakt?

Sociala utfallskontrakt är en modell som började användas i Storbritannien 2007. Utgångspunkten är att det finns ett behov av social innovation. Det görs en pilot för att hitta eller utvärdera lösningar som ska leda till nya sätt att arbeta med en social utmaning. I modellen delar en upphandlande organisation risken med den som utför tjänsten. Det brukar även finnas en eller flera externa investerare. En oberoende part följer regelbundet upp och utvärderar effekten.